Allah'ın selamı rahmeti, dünyanın emniyeti islam'ın  beli ve omurgası 'maneviyatın' merhamet ve marifet kaynağı Hüseyni meşrep/direniş cephesi ile masum ve mazlumların üzerine olsun. E-Mail:  haci.bayazit@chello.at

Allah'ın muhteşem yaratığı ehli vicdan sahipleri; insanlar iki kısımdır... İlki, islam fıtratına yatkın yaratıldığı üzere islam olan, islama gelenler, gelecek olanlar; ikincisi, islam’da açılan tahribat yolları ile islam‘dan çıkarılanlar.

34.İslam dairesi içerisinde! Maneviyat, tasavvuf, tarikat ve İnsan.4

Haci Bayazit                                                                   Gz: ............                                        

Gschwandnergasse 45-4                                                Wien .. .. 2020

1170 Wien                                                                                                 

............... ....

................... ..

... ....

 

Konu: 1)Sorumluluk bilinci ile Vicdani duyarlılık

          2)Kutsal özel insana eziyet etmek; hak ve hukukun uygulanmasını geciktirme.

Sorumluluk bilinci ile Vicdani duyarlılık

Bu alemde gelişen bütün olaylar islam üzerinden iki kurala bağlı gelişir; insanlar bilerek veya bilmeden iki kuraldan birine taraf olur.

-

Allah'ın selamı rahmeti,

dünyanın emniyeti islam'ın beli ve omurgası 'maneviyatın' merhamet ve marifet kaynağı Hüseyni meşrep/direniş cephesi ile masum ve mazlumların üzerine olsun.

-

Deccalin takipcileri ilahlarını gölgelededikleri emperyalist güçlere, o kadar iman ediyorlardı'ki herşey onların istekleri doğrultusunda gerçekleşeceğini sanıyorlar'dı...

-

Hakikat olan ise;

Alemdeki herşey ‘din ahlak maneviyat dairesinde’, iki kural bağlamında;

Vahy’in/ışığın öne aklın/gölgenin arkaya alınması kalbin maneviyat ve adalete meyletmesi insanların din‘e uyması ile Rahmani Hal hz Ali efendimiz meşrebin‘de Peygamberinin izine düşüp Allah’ın hesabına hazırlanması ile gercekleşir.

Veya

aklın/gölgenin öne Vahy’in/ışığın arkaya alınması kalbin siyaset ve menfate meyletmesi din’in insanlara uydurulması  ile şeytani Hal muaviye meşrebin‘de insanların şeytanın hesabına hazırlanıp izine düşmesi ile gerçekleşir… ancak insanların şeytanın izine düşmesi sonucu Allah ile arasındaki bağ kopar; böylece şeytanı ilah edinenler, “Allah’ın hesabı/adaleti gereği” dünyada ve ahiretde kaybedenlerden olur.

Bu iki kural asla bir araya gelmez; ve sonuçların gelişmesi sadece zaman ile ilgilidir ama Allah’ın vadi/adaleti gereği asla değişmez... açıkcası, belki ibret alırlar diye Allah (cc) bazı olaylar (Ehl'i Beyt) üzerinden alemi imtihana çeker muaviyenn takipcisi şeytanın hizbini berteraf eder. Hak hakikat arınmış ehli maneviyat ve adalet asrına insanları hazırlar iken siyaset menfat mazlahat ehli devamlı baskı zülüm ve yıldırma usulleri ile karşı gelir... yani onlar Ehl'i Beyt üzerinden din'in hakikatına karşı gelir; böylece Hak ile Batıl  Helal ile Haram kazanan ile kaybeden ayırt olur. Hacı Bayazıt

-

Allah(cc) alemi Ehl’i Beyt evlatları üzerinden nimetlendirir; ama nimet sıra dışı insanlara isabet eder.

Bir Ehl’i Beyt evladı doğunca!

Fetullah Gülen taraftarlarına talimat verdi…

Tavuğun altına bırakılan yumurtanın, 'kuluçka ile döllenmesi' ve yumurtadan civciv çıkması; gibi aynı'... yani,

Bir Ehl’i Beyt evladı doğunca; Biz, muaviyenin takipcileri şeytanın hizbi süleymancılar'dan veya Nakşi Tarikat guruplarından iki yumurta alır; yumurtanın birini yahudünün altına diğerini müslümanın altına bırakırız... yahüdi siyonist olur müslüman siyasal islamcı olur; İslam (Ehl’i Beyt) düşmanı 'siyasal islamcı' kendini siyonist yahüdü ile gizler; diyor.

Bir Ehl’i Beyt evladı doğunca; Nakşi Tarikatına bağlı İsmailağa taraftarı Muallim Yayınlarında çıkan; "Her anneye lazım" adlı kitapta kadınlara, Cinsel ilişki sırasında, "Şeytan dostu alimleri" düşünmeleri tavsiye edilip, doğacak çocukların o kişilere benzeyeceği tavsiye ediliyor'... (odatv 04.04.2020), Böylece kadın cismen kocasının altında 'zihnen şeytan ile birlikte' oluyor... doğan çocuk İslam (Ehl'i Beyt) düşmanlığını; İRAN ve ŞİA karşıtlığı ile örterek büyüyor. Haci Bayazit

-

Kutsal özel insana eziyet etmek; hak ve hukukun uygulanmasını geciktirme.

Mahkeme Dosyasından Alıntı.

An das                                        Gz: ----/-- - --

Eyalet Mahkemesi                        Wien, -------

Temyiz eden: Haci Bayazit, geb. 20.03.1957

                     Gschwandnergasse 45/4

                     1170 Wien

Neden: Viyana Yüksek Bölge Mahkemesinin 26 Şubat 2020 tarihli, 22 Bs 34 / 20s numaralı kararı; Öte yandan hak ve hukukumun iadesi için gerekli hukuki düzenlemenin yapılması.

4 yıl 4 ay boyunca gözaltında tutulduğum ‘davanın olağanüstü boyutu’ 25 yıl boyunca mahkemeler üzerinden açıklanmasıyla ifşa ile imha edilip insanları uyarma hedefine ulaştı.

Bu davanın dini-sosyal boyutu amacına ulaşmıştır. Kanıt, Mücadelemin, sebep gelişme sonuç bağlantısının bir sonucu olarak; devlet, önceki 100 yıllık Sünni İslam anlayışının “İslam Olmadığını“ islama mualif paralel İslam olduğunu anlamıştır; ayrıca Hükümet 2018 yılında islamı tahrip eden bu gruplara karşı bir savaş başlattı.

Hükümet kurma yetkisi Kurz’da

CUMHURBAŞKANI Van der Bellen, seçimlerin kazananı ve parlamentoda en büyük gruba sahip ÖVP Genel Başkanı Kurz’a hükümet kurma görevi verdiğini açıkladı. Kurulacak hükümetin Avusturya'yı ve Avrupa’yı güçlendirecek, küresel ölçekte Avrupa Birliğini (AB) ileriye taşıyacak bir iktidar olması gerektiğini vurgulayan Van der Bellen’... “gelecek yönetimin en önemli önceliğinin iklim değişikliği konusu olması gerektiğini belirtti.” Hurriyet 07.10.2019

Alemleri dua ve doğruluk üzerine bina eden Allah(cc) mülkünde ortakcı kabul etmez “insanların sınırlı iradesine bağlı“ yaratmış olduğu bütün olaylar islam üzerinden iki kurala bağlı gelişir.

İnsanların din ve vicdan hürriyeti yasalar ile güvence altına alınmış‘… ancak, dünyaları için islamı yırtıp tahrip edenlere, “islamın tahribine bağlı vicdani duyarlılığın yitirilmesi ile zulmün gelenekselleşip rahmet ve bereketin kalkması sosyal ve iktisadi yapının bozulması sonucu küresel ısınma ile ‘dünyanın kenarlarından yırtılıp‘ iklimin değişmesine zemin hazırladığı için“, yasal musamaha gösterilmez.

Yıl 27.01.1995 Eisenstadt Hapsane‘ye vekalet almak için görüşüme gelen Osman “Türkiye’de duymuşlar herkes bayram ediyor“ sen içerde hazırlanacakmışsın nasıl olacaksa, bizde bütün guruplardan çetrefelli/pislik adamları etrafımıza toparlıyoruz; yakında sana iki kitap gelecek ondan sonra bizde kesin tavır alacağız; dedi.

Gelen Kitap’ın birisi Kutup ama içeriği boş, ikinci kitap (İmam Rabbani takma isimli) Ahmed Sirhind,‘nin yazdığı, Mektupat‘ idi.

Mektupat’da yazılan mektupların birinde yazıyor; şeytanı yardımcı olan komutanın yapamayacğı yoktur‘… bir başka mektup’da yazıyor, İmamı Rabbani‘nin oğluna, hocası pazardan şüpheli yedirirmiş çocuğu yumuşatmak için. Ben o zaman Rabbani‘nin Mektubat Kitap’ını tahrip etmişler sandım; Mektupatı kabullenmedim. Kutup, kitapının içeriği’de boş, idi‘… şeytanı yardımcı edinsem (bu mümkün değil Ehl’i Beyt evlatları kabullenmez) çocukların şüpheli yemesini kabul etsem (oda mümkün değil) şeytan yaklaşıp haram ve şüpheli yedirip itikadı bozup amelleri zayıflatıp ‘alıp‘ Tutuklu bulunduğum davadaki suçu kabullendirip mahkemeler üzerinden yardımcılarının açığa çıkmasını önleyecekti‘…

Mektupatı kabullenmeyip şeytan’da yaklaşamayınca Osman ve karısı etrafına topladığı adamları ile içerde bana dışarda Çocuklarıma eziyet etmeye başlamış‘… vermiş olduğum mücadeleyi dışardan takip edenler’den Avukat tarih, 20. 09. 1995 Mahkemede Hakim Alfred Ellinger’e efendim Bayazit’ın dosyasını diğer insanlardan ayıralım, dedi‘…

Yani, Bayazit onları kabullenmedi onlarda Bayazit‘ın  çocukları ve ailesine eziyet ediyorlar; demek istedi.

-Bu hali gören ve dinleyen Hakim Alfret Ellinger tercüman Nermin Dürdane’ye sordu; bak kafasına önünde ışık görüyormusun, dedi; Tercüman evet dedi‘… bu arada şeytan yaklaştı üfürdü; Hakim kalbini dönderdi yüzünü buruşturdu dilinin ucu ile tüf, diye tükürdü‘… O zaman burda kalıyor, dedi;

yani, Peygamberler zamanındaki olaylar devamlı aynı amaç için değişik usuller ile tekrarlanır;

Bayazit bunları kabullenmedi, bir daha bir “Sıffın (savaş) olayı“ tekrarlanmayacak “Kur’an ile aldatamayacaklar“ “bu defa soysuz münafıklar mahkemeler üzerinden imha edilecek“, bu sefer yardımcılarını kurtaramayacaksın -dercesine- yüzünü buruşturup kalbini dönderip tüf, diye şeytana tükürdü‘… Mahkemeler için, Davut aleyhisselamın sapan taşı gibi taşlara zemin hazırladı. Hacı Bayazıt

            Başvuru

Masumun hakkını zalimden aldığı gün… zalimin masuma zulmettiği günden daha şiddetli’dir.

Yukarda adı geçen şahıs ve gurupların; ‘bana çocuklarım ve aileme yapmış olduğu zulüm ve eziyet‘, -arşı alaya- (Allah’ın katı) dayanmıştır. Hak ve hukukumun temini ile yukarda ismi geçen şahısların cezalandırılmasını talep ederim.

Haci Bayazit

35.İslam dairesi içerisinde! Maneviyat, tasavvuf, tarikat ve İnsan.3                                                        

An das                                        Gz: ----/-- - --

Eyalet Mahkemesi                       Wien, -------

Temyiz eden: Haci Bayazit, geb. 20.03.1957

                     Gschwandnergasse 45/4

                     1170 Wien

Neden: Temel dayanak, 27 Ağustos 2020 tarihli Gz: 22 Bs 209 / 20a Viyana Yüksek Bölge Mahkemesi kararıdır.

            Ancak, önceki statüde eski haline döndürme başvurusu yapılabilir (cf. 14 Os 50 / 19p (14 Os 51 / 19k); Fabrizy, StPO 13 § 364 Rz 3; Lewisch, WK-StPO § 364 Rz 33).

Konu: İtibarı geri kazanmak için düzeltme!

4 yıl 4 ay boyunca gözaltında tutulduğum ‘davanın olağanüstü boyutu’ 25 yıl boyunca mahkemeler üzerinden açıklanmasıyla ifşa ile imha edilip insanları uyarma hedefine ulaştı.

Temyiz Gerçekleri

Hükümet kurma yetkisi Kurz’da

CUMHURBAŞKANI Van der Bellen, seçimlerin kazananı ve parlamentoda en büyük gruba sahip ÖVP Genel Başkanı Kurz’a hükümet kurma görevi verdiğini açıkladı. Kurulacak hükümetin Avusturya'yı ve Avrupa’yı güçlendirecek, küresel ölçekte Avrupa Birliğini (AB) ileriye taşıyacak bir iktidar olması gerektiğini vurgulayan Van der Bellen’... “gelecek yönetimin en önemli önceliğinin iklim değişikliği konusu olması gerektiğini belirtti.” Hurriyet 07.10.2019

Alemleri dua ve doğruluk üzerine bina eden Allah(cc) mülkünde ortakcı kabul etmez “insanların sınırlı iradesine bağlı“ yaratmış olduğu bütün olaylar islam üzerinden iki kurala bağlı gelişir.

İnsanların din ve vicdan hürriyeti yasalar ile güvence altına alınmış‘… ancak, dünyaları için islamı yırtıp tahrip edenlere, “islamın tahribine bağlı vicdani duyarlılığın yitirilmesi ile zulmün gelenekselleşip rahmet ve bereketin kalkması sosyal ve iktisadi yapının bozulması sonucu küresel ısınma ile ‘dünyanın kenarlarından yırtılıp‘ iklimin değişmesine zemin hazırladığı için“, yasal musamaha gösterilmez.

Yıl 27.01.1995 Eisenstadt Hapsane‘ye vekalet almak için görüşüme gelen Osman “Türkiye’de duymuşlar herkes bayram ediyor“ sen içerde hazırlanacakmışsın nasıl olacaksa, bizde bütün guruplardan çetrefelli/pislik adamları etrafımıza toparlıyoruz; yakında sana iki kitap gelecek ondan sonra bizde kesin tavır alacağız; dedi.

Gelen Kitap’ın birisi Kutup ama içeriği boş, ikinci kitap (İmam Rabbani takma isimli) Ahmed Sirhind,‘nin yazdığı, Mektupat‘ idi.

Mektupat’da yazılan mektupların birinde yazıyor; şeytanı yardımcı olan komutanın yapamayacğı yoktur‘… bir başka mektup’da yazıyor, İmamı Rabbani‘nin oğluna, hocası pazardan şüpheli yedirirmiş çocuğu yumuşatmak için. Ben o zaman Rabbani‘nin Mektubat Kitap’ını tahrip etmişler sandım; Mektupatı kabullenmedim. Kutup, kitapının içeriği’de boş, idi‘… şeytanı yardımcı edinsem (bu mümkün değil Ehl’i Beyt evlatları kabullenmez) çocukların şüpheli yemesini kabul etsem (oda mümkün değil) şeytan yaklaşıp haram ve şüpheli yedirip itikadı bozup amelleri zayıflatıp ‘alıp‘ Tutuklu bulunduğum davadaki suçu kabullendirip mahkemeler üzerinden yardımcılarının açığa çıkmasını önleyecekti‘…

Mektupatı kabullenmeyip şeytan’da yaklaşamayınca Osman ve karısı etrafına topladığı adamları ile içerde bana dışarda Çocuklarıma eziyet etmeye başlamış‘… vermiş olduğum mücadeleyi dışardan takip edenler’den Avukat tarih, 20. 09. 1995 Mahkemede Hakim Alfred Ellinger’e efendim Bayazit’ın dosyasını diğer insanlardan ayıralım, dedi‘…

Yani, Bayazit onları kabullenmedi onlarda Bayazit‘ın  çocukları ve ailesine eziyet ediyorlar; demek istedi.

-Bu hali gören ve dinleyen Hakim Alfret Ellinger tercüman Nermin Dürdane’ye sordu; bak kafasına önünde ışık görüyormusun, dedi; Tercüman evet dedi‘… bu arada şeytan yaklaştı üfürdü; Hakim kalbini dönderdi yüzünü buruşturdu dilinin ucu ile tüf, diye tükürdü‘… O zaman burda kalıyor, dedi;

yani, Peygamberler zamanındaki olaylar devamlı aynı amaç için değişik usuller ile tekrarlanır;

Bayazit bunları kabullenmedi, bir daha bir “Sıffın (savaş) olayı“ tekrarlanmayacak “Kur’an ile aldatamayacaklar“ “bu defa soysuz münafıklar mahkemeler üzerinden imha edilecek“, bu sefer yardımcılarını kurtaramayacaksın -dercesine- yüzünü buruşturup kalbini dönderip tüf, diye şeytana tükürdü‘… Mahkemeler için, Davut aleyhisselamın sapan taşı gibi taşlara zemin hazırladı. Hacı Bayazıt

I. Gerçekler:

Yeni kanıtlar ile itiraz gerekçeleri

22 Eylül 1995'te Eisenstadt bölge mahkemesi, tanıştığım 4 kişi ile 24 Kasım 1994'te Nickelsdorf'ta bağımlılık yapan madde kaçakcılığı yaptığım şüphesi ile 4 yıl ek Öş 8.287.602,- 6 ay, ek Öş 4.200.000,- 4 ay hapis cezası verildi. Bu cezalar, 19 Kasım 1996 tarihli Yargıtay kararı ile kesinleşti.

Karar kesinleştikten sonra, aynı ceza bildirimi Salzburg'daki Ana Gümrük İdaresinden geldi:

22 Eylül 1995'te Eisenstadt Bölge Mahkemesi, tanıştığım 4 kişi ile 24 Kasım 1994'te Nickelsdorf'ta bağımlılık yapan madde kaçakcılığı yaptığım şüphesi ile 4 yıl ek Öş 8.287.602,- 6 ay, ek Öş 4.200.000,- 4 ay hapis cezası verildi.

Kararın iptali için kanıtlarla gerekçelendirme:

22 Ağustos 1997'de Hauptzollamt Salzburg'un 12 Ağustos 1997'de 600/023455/9/95 numaralı kararına Temyiz ettim. Temyiz kabul edildi (yani, gümrükte suç maddesi bulunmadı) Öş 8.287.602,- ve 6 ay hapis cezası kaldırıldı.                                      

Bu kararla, 22 Eylül 1995'te Eisenstadt Bölge Mahkemesi, tanıştığım 4 kişi ile “24 Kasım 1994'te Nickelsdorf'ta bağımlılık yapan madde kaçakcılığı yaptığım şüphesi ile 4 yıl ek ÖŞ 8.287.602,-  6 ay, ek ÖŞ 4.200.000,- 4 ay hapis ceza“, varsayım gerekçesi boşa düştü.  Bölge Mahkemesi Eisenstadt üzerimden almış olduğu Öş 23.500, geri verdi.

a)Adaletin 5/2 si elle tutulan gözle görülen delil üzerine bina edilir! Benim suçlu olmam için delil yoktur.

Mahkumiyet, bir çetenin üyesi olarak Bayazit'in 24 Kasım 1994'te Nickelsdorf'ta birkaç suç ortağıyla işbirliği yapmayı kabul etmeye dayanıyordu……;

Ben bu adamları tanımam; suç unsuru delil arayan Polisler beni evimden 28.11.1994 de soruşturma gerekçesi ile göz altına aldı.

II. Gerçekler:

İstenmeden olan gelişme;

Romanyada ikamet eden yiyenim Kenan’dan Augus 1994 ilk haftalar telefon geldi, “Romanya‘da bulanan Mehmet Demirbilek isminde arkaşanın, Wien’e gelmiş olan bir İtalyan‘dan alacağı varmış“, İtalyan ile görüşmemi istedi. Yiyenimin ısrarlı aramaları sonucu ona güvenip ilk defa Kahve‘de italyan ile görüştüm. Bana Kartını verdi 9 Winen‘de Otel‘de kaldığını söyledi, ikinci defa görüşmek üzere ayrıldı. İkinci defa, Otel servis yolumun üzerinde idi, serviş dönüşü Otele uğradım; Resepsiyon bayana İtalyanın kartını gösterdim, Resepiyon bayan kartda bulunan ismin Otelde kalmadığını, söyledi.

Bu arada Kat Merdivenin arkasından İtalyan geldi; İtalyan’dan huylandım ordan ayrılmak için hareket etmek istedim; italyan 1 Wien‘de Restorant‘da bir şey içmek için çok ısrar etti.

Gitmek istemedim, ama ‘korktuğumu sanmasın‘ düşüncesi ile takip ettim, yolda arabamı kenara çekip içini kontrol ettim.

Restorant açık alanda idi arabamı park edince İtalyan gelip elimi tutup bırakmadı birlikte girip oturduk; hemen bir adam daha elinde çalnta ile geldi çantayı masanın altına koydu. İtalya’nın davranışına fiziken tepki vermek istedim “bir an içinde bulunduğum durumu düşündüm“ durumum vereceğim tepkiye müsait değildi;

Fırınıma (Süleymancı Hoca) Selahattin Çelebi, Kenan Gaye, Bayram Altaş, Necati ve Ali Eraslanı Oktober 1993‘de Öş 1 Milyona ortak almıştım, ÖŞ 300.000 ödenmiş 1994 sene sonuna kadar Öş 700.000 ödemeleri gerekiyordu;

ayrıca, Ankara Keçiören Mah, Kavacık Subay evler, ada 31964 parsel 5 hisseli 62 Metrekare, Ankara Keçiören Mah, Kavacık Subay evler, ada 32138 parsel 1 hisseli 102 Metrekare, Ankara Mamak Egemahallesi, ada 51476 parsel 3 hisseli 276 Metrekare, Ankara Mamak Gülveren, ada 52452 parsel 9 hisseli 413 Metrekare arsa almıştım; ilgilenmem gerekiyordu,

ayrıca, Hanım 5’inci Çocuğuma hamile doğum yakın ve fırın‘da ürettiğimiz ekmeklerin servisine‘de çıkıyordum... Hemen ordan ayrıldım, onları hiç aramadım. Bu olaydan sonra İtalyan devamlı görüşmek için beni aramış, fırında bulunan arkadaşlar şaka yapmaya başladı bir italyan devamlı arıyor ne işin var, diye.

Son olması için 2 Wien’de Pizerayda görüştüm; iki kişi gelmişlerdi ben bir şey konuşmadım, genç italyan tuvalete çıktı diğer italyan sıgara yakmak istedi, ben sıgarasını yakarken “parmağım italyanın eline değdi“ bir anda italyan yıldırım çarpmış gibi oturduğu yerden yukarı sıçradı; diğeri gelince aralarında konuştular hemen kalkıp eski italyan arabası ile hareket ettiler; bende yeni almış olduğum 280 Mersedes ile arkalarından yakın takip ettim; 2 Wien den 9 Wien’e geçilen köprü üzerinden aniden sola Ring tarafına dönünce, onları takip edemedim; bu olanları unuttum kimseye bahsetmedim.

2-3 hafta kadar sonra akşam Mehmet Demirbilek Wiene gelmiş adresi ve telefonu Kenan‘dan öğrendiği için “gelmiş olduğundan dolayı“ fırının kapısında karşılayıp Kahveye götürdüm ilgi göstermedim, oda kalkıp gitti. Daha sonra fırına gelmiş Remzi ve Sinan ile görüşmüş, benim haberim yoktu. Fırınım kamuya açık yaklaşık 10 kişi çalışıyor ve işçilerin bir kısmınında kaldığı Fırın üzerinde ayrı oda vardı.

b) Adaletin 5 de 2’si Merhamet masumiyetin aranması üzerine’dir. Merhamet vicdani duyarlılık ile Marifet ilmin kaynağı’dır. Ülkenin kurumları ile sosyal ve iktisadi yapıyı mayalandıran atama ve terfide aranan liyakat’da ‘merhamet ve marifet‘ esas alınır;

değilse

liyakatın yerini sadakat alır mesleki dayanışma ile kurumlar içerisinde parelel yapılar oluşur; halkın ümitsizliğe itilmesine zemin hazırlanır sosyal ve iktisadi yapı bozulur.

111. Gerçekler: 

(Yıl 27.01.1995 Eisenstadt Hapsane‘ye vekalet almak için görüşüme gelen Osman “Türkiye’de duymuşlar herkes bayram ediyor“ sen içerde hazırlanacakmışsın nasıl olacaksa, bizde bütün guruplardan çetrefelli/pislik adamları etrafımıza toparlıyoruz; yakında sana iki kitap gelecek ondan sonra bizde kesin tavır alacağız; dedi.)

“Viyana Devlet Ceza Mahkemesi'nin 25 Ocak 1995 tarihli kararı, “ ekenomik ihbar‘dan dolayı 5 ay açık ceza verildi,

Hakim, Bayazit şu anda soruşturma surecinde tutuklusun 5 ay açık ceza veriyoruz soruşturma surecinde yatmış olduğun günlerin bu ceazadan kesilmesi için; dedi,

arkada oturan Osman (M.Cemil Şahin) aman itiraz etme Çocukların vize problemi oluyor; dedi, tercuman Hasan Aytekin’de kafası ile doğru diye işareti, yaptı.

İhbarda bulunan nedenin doğru olması hukuken teknik olarak mümkün değil; ama Çocuklar ve Hapiste bulunmamın vermiş olduğu Hal ile Hakimin kararına

‘o anda‘ itiraz edecek durumda değildim... Masum ve mazlumun karşı ‘soy ile hissi‘ olan (nutkun tutulması nefes alamama) bu halimin yasal hukuki savunma sureci gerektireceğini Prof Doktor tesbip edip Rapor ile kayıt altına aldı; “Paraphrenes Syndrom ungeklärter Genese (ICD-9: 297.2)”;ıklanamayan durum; masum ve mazluma karşı nefes alamama nutkun tutulması (aynı zamanda saldırılara açık durum), zalim ve zulme karşı olağanüstü direnç hali.

vom 27 Jänner 1995 Osman (M.Cemil Şahin) Landesgericht Eisenstadt‘a görüşüme gelmiş; Ben’den Vekalet istedi Fırın Ortaklarım’da olan Öş 700.000.- alacağımı alması ve çıkana kadar Fırın işlerimin takip edilmesi için; beraberinde Noterde getirmiş başka çarem olmadığı için başka bir odada bekleyen Notere (tercuman olmadan) Vekalet verdim... ama Vekaleti aldıktan sonra beni suçlu olarak zan altında bırakacak Mektuplar geldi; benim Hanım ismi ile, ‘sonradan öğrendin’ gelen Mektuplar Osman’ın karısı Melek yazmış.

c) Adaletin 5’de 1‘i Yargı Heyetinin Kararı Üzerine’dir.   

açıkça kanıtlanmış kanıtlar.       

Bu nedenle   

B A Ş V U R U

a) Ceza yargılamasının yeniden başlatılması için başvurumu kabul edilmesi ve Eisenstadt Bölge Mahkemesi'nin 22 Eylül 1995 tarihli 7 Hv 6/95, Vr 1120/94 tarihli kararını yukarıda gerekçelendirildiği gibi kaldırılmasını talep ediyorum.

b) ihtiyacım var ise adli yardım avukatı 

Saygılarımla

Haci Bayazit  

31.İslam dairesi içerisinde! Maneviyat, tasavvuf, tarikat ve İnsan.4

An das                                                                 Gz: ----- ------ - --

Sivil Eyalet Mahkemesi Wien                                    Wien, --.--.----

 

Durum

Davacı: Haci Bayazit

            Gschwandergasse 45/4, 1170 Wien

Davalı:  Mehmet Cemil Sahin

Konu:   1.) Bu davanın dini-sosyal boyutu hedefine ulaşmıştır.

            2.) Öte yandan, 'kötü niyetli ve nitelikli sahtekarlıkla' dolandırılmış hakkımın iadesi için gerekli düzenleme.

Nedeniyle: Sebep gelişme sonuç bağlantı sonucu davanın olağan üstü boyutu mahkemeler üzerinden açıklanıp tarihe yazıldı… yani, bir daha tekrarlanmaması için ifşa ile berteraf edildi.

Temyiz süresi içerisinde Wien Bölge Mahkemesinin 10.01.2020 zu 20 Cg 19/01p -72 (=20 Cg 19/01p) tarihli kararın kaldırılması

B A Ş V U R U

sıradan temyizin kabuledilebilir olmasını sağlamak için sözün değiştirildiği.                                                                    

Açıklayıcı Nedenler

Konu: Tarih 03.03.2014 Antrag Yargıtay Wien. Wien Sivil Bölge Mahkemesi “03.03.2014 tarihinde yaptığınız Değiştirme Antragı; tarih, 06.03.2014 işlemin devamı için temsilcinize gönderildi.” cevabı geldi. Aradan geçen zaman’da temsilci önceden olduğu gibi hak ve hukukumu oyaladı/engelledi.

Wien’de görülmekte olan bu dava Allah’ın insanlara rahmeti’dir.

6 Ob 133/04h Yargıtay, Tarih 24. Juni 2004 kararından sonra Hakim Hans Sperl ile görüştüm. Bana, Biz oğlan/şeytanın süleymancılar’dan geldiğini sanıyorduk; dedi. Ben, Evet, süleymancılar şeytanın sağ ayağı ama ırkcılığı temsil eden M.Cemil Şahin ırkçılığı temsil eden şeytanın fitne elidir ve vekaleti M.Cemil Şahin istismar edip haklarımı üzerine geçirmiş, dedim.

Hakim Hans Sperl Antragın üzerine “Dava içeriği Yanlış“ olduğunu yazdı..,

yani,

bu soysuzlar ilk üç halife, Ebu Bekir, Ömer ve Osman devrinin üstünü karaltıp müslümanın (insanların) Ehl’i Beyt üzerinden imtihanın gizleyip rahmet Peygamberinin soyuna zulmederek sünnü diye bir din geliştirmişler, temsilciyi’de yandaş yapıp Mahkemeye Kumpas kurmuşlar; demek istedi.

Hak asla kaybolmaz, sahibini takip eder ... Gelişen sebepler ve kanıtlar ile sahibini bulun.

Hernals Bölge Mahkemesi 12 Mart 2002 tarihli kararla, dengeli, mantıksal ve bilimsel kanıtlara dayanmayan ısmarlama Rapor ile Kanunu'nun 273. Bölümü uyarınca, Wolfgang Blaschitz’i “Mahkeme önünde ‘ilgili kişinin‘, açtığı davalarla ilgili olarak temsili” temsilci olarak atayarak davalarımı engelleme yolu ile; insanların uyanmaması için pozisyon aldı ...

Ama Mücadelemin, sebep gelişme sonuç bağlantısının bir sonucu olarak; devlet, önceki 100 yıllık Sünni İslam anlayışının “İslam Olmadığını“ islama mualif paralel İslam olduğunu anlamıştır; ayrıca Hükümet 2018 yılında islamı tahrip eden bu gruplara karşı bir savaş başlattı.

Bu gelişme nedeniyle, Hernals Bölge Mahkemesi temsilciyi iptal etti ‘... yani, bu davanın dini-sosyol boyutu hedefine ulaştı.

B A Ş V U R U

1.)19 yıllık süre içerisinde Olağanüstü davanın dini-sosyal boyutu hedefine ulaştı.

2.) Tamamlanma, 'kötü ve niyetli ve nitelikli sahtekarlıkla' dolandırılmış hakkımın iadesi için gerekli düzenleme.

uygun Temyiz

Ve olağan temyiz incelemesi için gerekçelerim.

Temsilci (Sachwalter) değişen iki Avukat arasında Mahkemeye verdiğim delilleri gölgeleyip M.Cemil Sahin‘in (şeytanın) telkinleri ile 20 Cg 19/01p anklagenin arkasını açık bıraktı… yani, düzenlenen ilk anklageden,

M.Cemil Şahin'in tarih, 27.01.1995 soruşturma süresinde tutuklu olduğum Ayalet Mahkemesi Eisenstadt'a  habersiz getirdiği Noter ile tercüman olmadan Benden aldığı Vekaleti  “suistimal ve nitelikli dolandırıcılık“  ile kullanıp %10 hissemi üzerine geçirmesini  Anklageden çıkartıp, Anklagenin arkasını açtı... Bu nedenden dolayı M.Cemil Şahin  € 50.870.99 (PM 700 000, -) ilave % 10 hisse bedelini (€ 7259) Sachwalterin dolaylı engellemesi ile ödemedi. 

Deliller:

Benim sorgulamam,

mükemmel belgeler,

SV değerlendirmeler,

açıkça kanıtlanmış başka kanıtlar

Bu nedenle aşağıdakileri sunuyorum    

                        uygulamalar

Yukarıda gerekçelendirilen usul kuralları ile antargımın onaylanmasını talep ederim.

Saygılarım ile

Haci Bayazit

31.İslam dairesi içerisinde! Maneviyat, tasavvuf, tarikat ve İnsan.5

Haci Bayazit                                 GZ: -- ----/-- - --

Gschwandnergasse 45/4

1170 Wien

An die                                                 Wien, --------

Bölge Mahkemesi

İstem: İadei itibar için hukuki düzenleme!

Konu:   1.) Bu davanın dini ve sosyal boyutu hedefine ulaşmıştır.

            2.) Öte yandan, sahte imzanın yanı sıra sahte borç bildirimine ek olarak hatanın düzeltilmesi, sosyal ve ekonomik itibarımın iadesi.

Neden: Sebep gelişime sonuç bağlantısı sonucu, mahkemeler üzerinden tarihte yazılmıştır... yani, bir daha tekrarlanmaması için ifşa edilmiştir.

Temyiz süresi içerisinde Bölge Mahkemesi Eisenstadt‘ın tarih 10.01.2020 zu 2 C 2009/96 f- 51(=2 C 2009/96 f) kararına

B A Ş V U R U

sıradan temyizin kabuledilebilir olmasını sağlamak için sözün değiştirildiği.

GEREKÇE

Örs (bölge mahkemesi Eisenstadt) ve çekiç (ÖID - borç tahsilatı) arasında olduğumu hissediyorum; Eisenstadt Bölge Mahkemesi'nin verdiği dayanaksız kararı düzeltmeyip kararı kabule beni zorlaması ekonomik ve sosyal hayatım ile sağlığımı tehdit eder boyut aldı.

Yıl 2014 sonlarında Avukat hanım “vom 02.09.1996, 2 C 2009/96f  dava dosyasında bildirim imzasını bulunca bana sordu; bu imza seninmi; diye, Ben ilk defa gördüm Hayır, dedim.

Avukat hanımın yüzününde hafif bir allık oldu ‘Utandı‘, sonra acı bir tebessüm oluştu… Avukat hanımın acı tebessümü altında; İmam Hamanei tabiri ile bu soysuzlar Eisenstadt BG sızıp hata yaptırmışlar; okunuyordu.

-İmam Hamanei: ABD, Şii-Sünni’ye değil gerçek müslümanlara karşıdır; dedi!
yani;

abd "islam ülkelerini tarımar etmesi için" muaviyenin takipcisi şeytanın hizbi ile Irak'da olduğu gibi Libya'da, Suriye'de anlaşma yapan küresel emperyal şirketlerin çatı örgütü taşeron bir devlet'dir;

-Müslümana düşman olan;

Peygamber efendimiz sonrası dinin bir kısmı görmezden gelinip, 'ucunu açıp şişirilerek geliştirilen parelel sünnü dinin' meshepcilik ile perdelenmiş ilahı şeytandır;

-Sünnü ve Şii olunca şeytan düşman olmuyor;

-dünyanın emniyeti islamın özü Ehl'i Beyt'i

islam olmayan parelel sünnü din ile eşitleyip yardımcıları üzerinden hizbini imtihan ederek "ben sizin yardımcınızım size kimse güç yetiremez" vadi ile küresel düzey'de kaos ve anarşiye uygun konumlandırıyor; ama zaviyet ve korkuları ile esir aldığı hizbini "mahkeme'de hesap zamanı" doğası gereği ortada bırakıp kaçıyor'... yani eşitleyemiyor yardımcılarını Ehl'i Beyt evlatları üzerine sürüp eziyet ettiriyor mahkeme ve hesaplaşma zamanı'da yardımcılarını ortada bırakıp kaçıyor. Haci Bayazit

-Avukat hanım yeni bolunmuş delil olarak dosyanın açılıp hatanın giderilmesi için sahte imza ve sahte borç bildirimine ilave olarak savunmasız dava görülemez gerekçesi ile ‘psychischen Erkranung‘ yazdı antraga, ama“Paraphrenes Syndrom ungeklarter Genese (ICD-9: 297.2)” orjinal tanımı; masumuyiet hali Hz Musa’dan sonra, ‘Hz Peygamber efendimiz bir altı’, Ruhaniyet hali Hz İsa efendimiz meşrebi’dir; yani, mazlum ve masuma karşı nutkun durması nefes alamama (aynı zamanda saldırıya açık hal) zalim zülme karşı olağan üstü direnç hali.

-Bezirksgericht Hernals 14 sene ‘psychischen Erkranung‘ gerekçesi ile Sachwalter atayıp 50,870,98 Euroluk sivil mahkememi engelledi, bu benzeri yazılanları görünce, yıl 2015, 6 ıncı Rapor ile ‘psychischen Erkranung‘ algısını kaldırdı.

-Adaletin 5 de 2’si Merhamet masumiyetin aranması üzerine’dir. Merhamet vicdani duyarlılık ile Marifet ilmin kaynağı’dır. Ülkenin kurumları ile sosyal ve iktisadi yapıyı mayalandıran atama ve terfide aranan liyakat’da ‘merhamet ve marifet‘ esas alınır;

değilse

liyakatın yerini sadakat alır mesleki dayanışma ile kurumlar içerisinde parelel yapılar oluşur; halkın ümitsizliğe itilmesine zemin hazırlanır sosyal ve iktisadi yapı bozulur. Bu davanın dini-sosyal boyutu hedefine ulaştı

B A Ş V U R U

2.) Öte yandan, sahte imzanın yanı sıra sahte borç bildirimine ek olarak hatanın düzeltilmesi‘… sosyal ve ekonomik itibarımın iadesi.

uygun Temyiz.

ve bildirimlerimin revize gözden geçirilmesi için gerekçe.  

Kanıtlar:

Verilmiş ifadelerim,

mükemmel belgeler,

açıkça kanıtlanmış başka kanıtlar.

Saygılarımla

Haci Bayazit                

15.İslam dairesi içerisinde! Maneviyat, tasavvuf, tarikat ve İnsan.6

Selam sevgili kardeşim. iletinizi okudum ama doğrusu anlamadım. isterseniz demek istediğinizi acıkça yazabilirsiniz. selamlar dualar. Cemal Nar

Güzel Ağbim, alemi İslam ve İnsanlığa ait bilginin ve vebalinden kurtulmak amacı ile,

Alemdeki olaylar din ahlak maneviyat dairesinde iki kurala bağlı gelişir. Devletler maneviyat ehlinin feraseti, halkı Allah’ın hesabına yatkın hazırlamsı ile kurulur. Yıkılıması’ da din adamlarının maneviyatdan uzaklaşıp ‘din’de tahribat yolu açarak’ halkı şeytanın hesabına yatkın hazırlamsı ile olur.

Bayezid-i Bistami hazretleri, kalbimin köşesinde bekleyeni melek sanıyordum meğer şeytanmı; der, otuz senelik ibadetini iade eder. Ama aleme ışık tutacak böylesi bilgiler gizlendiği için; Müslüman, şeyhin efendinin abinin karanlık tahribat yolundan gelip kalbinin köşesine yerleşmiş şeytanı, cibril olmuş nefsi sanıyor.

Edirne’de Selimiye Camisi yapılırken, işçinin biri devamlı taşı birakacağı temele bırakmadan geri götürürmüş. Bunu gören Mimar Sinan sebebini sorar. İşçi sabah boy abdesi alacak su bulamadım onun için gönlüm razı değil boy abdessiz, bu Mabedin temeline bir taş koymaya der. Mimar Sinan hemen işi paydos edip önce hamam yaptırır.

Devlet böylesi itikat ve amele sahip Mimar İşçiler ve Cemat üzerinde maneviyat ve adalet burcuna yükseliyor. "Bu olaya mütakip“ Muhalifeten; icazet alacak Şeyh adayları Edirne’de başka bir Caminin odasına akşam girip beklermiş. Bir müddet sonra bir kız cin  gelir; eğer icazat alacak aday gece cin kıza namaz kılmayı öğretir ise sabah birlikde çıkar, ‘Haya Perdesini Bırakıp’ icazati alırmış.

Böylece, ulu Mabedler içinde cinler insi taşıyıcıları ile cirit atmaya başlayıp, ‘devleti, maneviyat ve adalet burcundan aşağı doğru’ din’in dört ana esasından ikisini hafife alan tefsirci mealci kız tarafı ile boşaltıp, diğer ikisini’de gayleye almayan, gelenekci/bidatci oğlan tarafı ile  yıkılmaya müstehak hale hazırlamışlar.

Saidi Nursi yiğit adam, vefatından üç sene önce, Ben siyaset yolu ile devlete hizmet etmek istemiştim, diyor... "din’in siyasete aleti, kız cin ile birlikdeliği ima ediyor“, pişmanlığını dile getiriyor...  yani, Süleyman (a.s) gibi, şeytan haber taşımaya mecbur edilir, diye fetva vermiş; şeytanı perdelemek için’ de evliyanın ruhaniyeti sineğin kanadı ile gelir demiş; ‘şahsi manevisi’ ismi ile’de yol açmış. Böylece sinek kılığında gelen şeytan nur şakirtlerini telkine alıştırıp sonra kulak ve kafasına girip ağrı ile bağımlı ediyor.

Kur’an’da, Neml Süresi. 39 ve 40 belirtilen, Süleyman (a.s)’ın Belkisin tahtı ile ilgili, ‘Cinlerden bir ifrit, "Sen yerinden kalkmadan ben onu sana getiririm ve şüphesiz ben, buna güç yetirecek güvenilir biriyim“ dedi. 40. Kitaptan ilmi olan kimse ise, "Gözünü açıp kapamadan, ben onu sana getiririm“ dedi. İlim sahibi zatın, Süleyman (a.s)’ın veziri Asäf bin Bahriyä, yahut da Hızır olduğu riväyet edilmektedir.

Vezir, ifriti koğup, kendi ilmi ile tahtı getirir. Cinlerin, Süleyman (a.s)’ın hizmetinde çalışdığı anlatılan  kıssada; ise, “cinlerin gaibin ilminden habersiz olduğunu“ haber ve söz taşımasına inanılmamasını ikaz eder... Aksi durum, Kur’an’a muhalifet’dir.

Din adamları manevi yolda ilerlerken İbrahimi karekteri ile karşilaşınca;

şeytan iki erkek, folklorik Sofiler ve Kur’an’ musallat olmuş faize fetva verip, Allah’a şavaş açan Süleymancılar olarak görünüp, (onları sürer) ‘döndermek için’ telkin eder... Onlar iki kişi, sende bu kız çocuğu ‘ilmi siyaset’ ile ol güçlen der... Böylece her dönen birisi ile İnsanlar müsübete müstehak hale hazırlanıp, bölge ve bölgesel oluşumlar zafiyetler ile "onların bilmeyeceği şekilde yanıltılıp“, terörün fiziki hale dönüşmesin’de İnsanlar, "sebeplerin manevi arzi boyutunu hazırlayanlar ile içli dışlı olup“, bilmeden müsübete  açık hale geliyor, getiriliyor. Din’i ve tarihi mirasın beşiği bölgenin üzerinde rahmet bulutlarının oluşması  için, "diğerlerinin deşifre edilip“, İnsanların uyarılması gayreti ile Allah’ın selamı, üzerinize olsun. Haci Bayazit 27.08.2009

Ülkelerin (alemin) Sosyal ve İktisadi Mayalanmasına Tarih Şahit Olsun!

 

38.İslam dairesi içerisinde! Maneviyat, tasavvuf, tarikat ve İnsan.4

 

Allah(cc) alamleri dua/din ahlak maneviyat ve doğruluk/adalet üzerine bina etmiştir.

Alemin ete kemiğe bürünüp düşünme yeteneği ile vucut bulmuş şekli insan; adalet ise devletin dini‘dir.

 

Mahkemeye sunulan dava mutlaka sonuçlanır; davacı olduğum şahıs ve gurupların bana ve çocuklarıma ettiği eziyet boyunlarına dolanan ip oldu; Wien’ deki davanın küresel düzeyde emsal ve yaptırıma dönük olmasına Savcılığın soruşturmayı açıp genişletmesi; iklim değişikliği ile mücadele zeminde Covid 19 Vürüs için veri tabanı olacaktır… yani vucudun vürise engel Anti Kör ürtmesinin manevi ve fikri sebebleri açığa çıkacaktır.

 

Bu asır deccalizm ile mücadele asrı; 25 sene ailece çocuklarım ile vermiş olduğumuz mücadele ile dünya maneviyat ve adalet yörüngesine girdi.

Peygamber efendimiz sonrası dünyanın emniyeti son din islamın ucu açılıp geliştirilmiş parelel sünni dinin ilahı şeytan; islamın tahribine bağlı edindiği yardımcıları ile iklim değişimine zemin hazırladı‘… iklim değişikliği ile mücadele; islamı tahrip edenlerin bertaraf edilmesi ile insanların uyanıp iç dünyasına dönüp kendini tanıyarak “arınıp safileşerek“ Allah’ın vaadi olarak adaletin dünyaya hakim olması ile sağlanacak. Haci Bayazit 22.02.2021

 

38.İslam dairesi içerisinde! Maneviyat, tasavvuf, tarikat ve İnsan.

 

 

-