>    Ey Müslümanlar, İnsanlar iki kısımdır. İlki, İslam fitratına yatkın yaratıldığı üzere islam olan, islama gelecek olanlar. İkincisi, islam'da açılan tahribat yolları ile islam'dan çıkartılanlar.-

Allah'ın selamı rahmeti,

dünyanın emniyeti islam'ın beli ve omurgası 'maneviyatın' merhamet ve marifet kaynağı hüseyni meşrep/direniş cephesi ile masum ve mazlumların üzerine olsun!

Deccalin takipcileri ilahlarını gölgelededikleri emperyalist güçlere, o kadar iman ediyorlardı'ki herşey onların istekleri doğrultusunda gerçekleşeceğini sanıyorlar'dı... -

Hakikat olan ise;

Alemdeki herşey ‘din ahlak maneviyat dairesinde’, iki kural bağlamında;

Vahy’in/ışığın öne aklın/gölgenin arkaya alınması kalbin maneviyat ve adalete meyletmesi insanların din‘e uyması ile Rahmani Hal hz Ali efendimiz meşrebin‘de Peygamberinin izine düşüp Allah’ın hesabına hazırlanması ile gercekleşir.  

Veya

aklın/gölgenin öne Vahy’in/ışığın arkaya alınması kalbin siyaset ve menfate meyletmesi din’in insanlara uydurulması  ile şeytani Hal muaviye meşrebin‘de insanların şeytanın hesabına hazırlanıp izine düşmesi ile gerçekleşir… ancak insanların şeytanın izine düşmesi sonucu Allah ile arasındaki bağ kopar; böylece şeytanı ilah edinenler, „Allah’ın hesabı/adaleti gereği” dünyada ve ahiretde kaybedenlerden olur.

Bu iki kural asla bir araya gelmez; ve sonuçların gelişmesi sadece zaman ile ilgilidir ama Allah’ın vadi/adaleti gereği asla değişmez...

açıkcası,

belki ibret alırlar diye Allah (cc) bazı olaylar (Ehl'i Beyt) üzerinden alemi imtihana çeker muaviyenin/şeytanın takipcilerini bertaraf eder. Hak hakikat arınmış ehli maneviyat ve adalet asrına insanları hazırlar iken siyaset menfat mazlahat ehli devamlı baskı zülüm ve yıldırma usulleri ile karşı gelir... yani onlar Ehl'i Beyt üzerinden din'in hakikatına karşı gelir; böylece Hak ile Batıl  Helal ile Haram Kazanan ile Kaybeden ayırt olur. Hacı Bayazıt 24.05.2015

>    Akıl sahipleri devletler din adamı maneviyat ehlinin halkı Allah'ın hesabına hazırlaması ile kurulur; yıkılması'da din adamlarının maneviyatı boşaltıp halkı şeytanın hesabına hazırlaması ile olur.-

İslam dairesi ...

Allah(cc)a hamdü senalar olsun. Allah(cc)ın selamı bereketi üzerinize olsun. Allah(cc)ın sevgili Kulları. Binalarda kapı ve pencere alt ve üstlerinde kemerler vardır, BİNAYI AYAKDA TUTAN. "Allah(cc) muhteşem olarak yaratığı insanın korunması için", Peygamberleri vasıtası ile göndermiş olduğu din de ’aynı, bina gibidir. İnsanların rahmet, maneviyat ve adalete hazırlanıp manen ve madden korunduğu din’in beli ve omurgası maneviyat ile manevi binanın kemeri de tasavvuf ve tarikat’dır.

Devletin iki dayanağı'ndan ilki din adamları ile, ‘tasavvufa müzük eğlence, şüpheli ve haramın girmesi ile bu kemerler aslı görevinden uzaklaşıp, hak dan batıla şeytanslı hale dönüp, köprüler tahrip edilerek 'din'in içi boşaltıldığı oranda kurum ve kuruluşlar boşalıp' bina/devlet yıkılmış. YIKILAN BİNANIN ENKAZI ALTINDA İSE DÜNYA’DAKİ MASUM ve MAĞDUR İNSANLAR KALMIŞ.

Bundan dolayı, İnsanların manen ve madden korunduğu din’in içli dışlı dört ana esasını; kemer ve köprüler ile muafaza edip, islam dairesini tahrip edenlere karşı mücadele ederek, insanları uyarmak şartdır...

Kemer,

din’i müzük, dişi ve oğlan olarak üç usul ile yaklaşan insi ve cinni şeytandan, direkleri 'haram ve şüpheliden korunmak' olan, kulluk köprüsünün bedeni abdesin, ‘zırh gibi vucuda sinmesi’ ile korunarak, insanların uyarılaması için açıklamak. ve

Köprüler,

meshepin itikatda iki amalde dört İmamın güçkaynağı Ehl’i Beyt imamları ile bedeni 'islam’ın edep ve terbiyesi' direkleri namaz olan, Ümmet köprüsünden Peygamberimizin (s.a.v) izine düşüp, islam’ın dairesini tahrip edenlere karşı, muafaza mücadele etmek.

Yani,

insi ve cinni şeytanların dürtüsü ve telkinlerini meleğin ilhamı sanıp aldanıp, aldatarak açılılan tahribat yollarından müslümanları bataklıklara çökertenlerin üzerinden; İnsanları kemer ve köprüler ile Peygamberimiz (s.a.v) izine düşüren tarikatın hak aydınlık tarafının;

>din’in içli dışlı dört ana esasını; bidatler, Aklın öne Vahy’in geri alınması ile felsefe, siyaset, menfat, esas alınıp; din’in güncel olaylara göre yorumlanması dünyaya uydurulması ile tahrib edilerek, İnsanların müsübete hazırlanıp şeytan ve yardımcılarının izine düşüren karanlık tarafına karşı;

maneviyat ve adalet alanında, manevi, fikri, ve fiziki mücadelesi ile kurumlaşmış ‘islam dairesi’ tarikat; Allah(cc)ın İzni, Rahmeti ve Sevdiklerinin yardımı ile İnsanların manen ve -madden korunduğu BİNA, KEMERİ ve KÖPRÜLERİ-DİR. Hacı Bayazıt  haci.bayazit@chello.at

>    Alemlerin emniyeti islamın beli ve omurgası maneviyatın merhamet ve marifet kaynağı Hüseyni meşrep direniş cephesinin manen fikren ve fiziken arınma hazırlanma savunma usul ve şartları.

Bismillahir Rahmair Rahim

Hacı Bayazıt                                   Wien,21.07.2001

Mareien Gasse 8/1/6, 1170 Wien

Sayın
Hasan Krahasanoğlu

Göztepe Mah.Namik Kemal Cad.Şehit M.Erol Sok.No:8

Mahmutbey/İstanbul

Sevgili Akit Camiası, Allah(cc)ın selamı üzerinize olsun. Sevgili Peygamber efendimize selam olsun. Sevgili müslümanlar. İnsanların dünya ve ahiret hayatında nasibi ve huzuru "din‘i manevi, ahlaki uymuş olduğu hayat ölçüsü ile orantılı; musibet ve kaos’dan kurtulmanın yolu önce samimi ihlâs ile Tövbe edip Allah(cc) dönüp ‘bilinmesi zaruri’ üç merhaleyi aşmakla ile mümkün... "Bunlar insanların etrafını sıkıca sarmış olan gaflet perdeleri’dir“, bu perdelere ne yansır ise İnsan o yönde hareket eder; tahribata zemin hazırlar.

Sevgili kardeşlerim ilk gaflet perdesi ırkçılık ve bölücülük; "her türlü tahribat ve yıkıcılığın kaynağıdır; insanları nefs’en sarhoş edip ‘zemini hazırlanmış kaos ve terör için’ vasıta olur...“ Bu halden kurtulmak "ırki ve bölücü düşünce ve hali islam içerisin’de eritmek ile mümkün; ırkı ve bölücü hal’den kurtulan insan bulunmuş olduğu bataklığı fark eder yönünü sevgi, kardeşlik ve Ümmet köprüsüne döner. Bu köprü islam’ın edep ve terbiyesi ile inşa edilir; direkleri Namaz’dır... İkinci gaflet perdesi siyaset’dir. Refah seviyesi yüksek huzurlu insanların ülkeleri "birbirinin tahribatı ile beslenen“ siyaset ile idare edilmez'... huzur ve refah ‘adalet, Hak ve hukukun korunup din ve vicdani duyarlılığın muafazası ile mümkündür; ancak bu şekilde sosyal ve iktisadi teşekküller arasında adalet sağlanır, ‘insanlar verimli hale gelir’... Bu bataklıktan kurtuluş Kulluk köprüsüne yönelmek ile mümkündür; bu Köprü abdest ile inşa edilir; direkleri haram ve şüpheli’den korunmak’dır. Üçüncü gaflet perdesi ‘dini müzik’ ve aşırı eğlencedir’... insanları tüketici hale getirip ‘aile ve toplum üzerinde tahribata zemin hazırlayıp sosyal ve iktisadi dengeyi bozar’... Bu halden kurtulan insan "görmeye yakın“ yanında bulunan şeytanı fark eder "kalbe atılan telkinleri anlar“ Allah’ın izni ile korunur.

İnsanlar kötülüğe meyilli değildir.

Her türlü kötülüğü insanlara şeytan telkin eder. Aşırı eğlence ve müzikten de kurtulan insanın gönül perdeleri ve manevi gözü açılıp "gölgeye arkasını dönerek“ takva nehrine yönelir; ‘bu nehir’, Vera ve Fena ve Beka fillah ile geçilir. Nehrin bir tarafında seçenler ve seçilenler; öbür tarafında seçilmişler vardır... Seçilmişler Allah’ın Gögkübesi altında bulunan Peygamberleri izini ‘Velayet hali ile’ takip eden asırlar arasındaki köprüler ve köprü başlarında ışığı tutan eller’dir.’

Dünya’da din’i kimliğe sahip insanların siyasete alet olması tasvip görmüyor. Böylece insanı saran iki gaflet perdesi Allah’ın izni ile açılıyor... "Aile, sosyal ve iktisadi çöküntüler“, İnşallah son gaflet perdesinin kalkmasına zemin hazırlar. O zaman ayda, uzayda, hayat arayan insanlık alemi bütün güzelliklerin ve hayatın yalnızca "Allah’da olduğunu“ anlayacaktır.

Dinin beli ve omurgası ‘maneviyatın’ usül ve zemini hazırlayan hallere tasavvuf ve tarikat ehlinin uyması gerekir. Tasavvuf ve tarikat islamın hakikati; Gögküppe’ye uzanan duanın makbul şartlar ile ikinci katı; takva nehrine varan yolun aslıdır. Tasavvuf ve tarikat ehilleri hertürlü düzensizliğin panzehiri sosyal hayatın hazinesi emniyeti’dir.

Tarikat kulun manen ve zahiren arınıp olgunlaşma korunma haline usül ve zemin hazırlar; kaçınılmaz olarak bu uğurda verilmiş mücadelenin tarihe yazılması Allah’ın merhameti rahmeti, "zikiri, suyu ve nimete duyulan hürmet“ ve hürmetin hikmeti; ‘dünya ve ahiret’de kişi sevdiği ile birlikte olur hadisi uyarınca’... Beş vakit olarak namaz’dan sonra veya önce dört Peygamber efendimize, iki Peygamberlerimize, bir Hz Ali efendimize bir Ashabı kiramlarımıza, bir Ehl’i Beytlerimize, bir Validelerimize, bir Hz Hasan ve Hz Hüseyin efendimize, bir imamlarımıza, bir ‘velilerimize, evliyalarımıza, şehitlerimize’ bir Otuz iç velilerimize, bir 99 velilerimize, bir müslümanlara, bir defa hane ve geçmişlerimin ruhlarına üç ihlas bir Fatiha‘ı Şerif okuyarak, ‘tekrar bir Fatiha‘ı Şerif ile’ hediye etmek. İlaveten ikinci defa, tespih duası çekmek, 99 defa Töğbe estağfiri çekmek ‘kalbe dilin altına yerleştirmek’, 99 defa Salati Şerif okumak,  99 defa Allah’ın güzel isimleri Esma‘ı Hüsna‘ı okumak, bir defa Haşir Süresi, bir defa Amenerresulu, bir defa İsmi Azam, bir defa Salati tüncina, günde 33 defa’da Salati tefrice duası okumak. Ayrıca "koruyucu kalkan gibi her an“, Bismillahir’ rahmanir‘ rahim. İnna Lillah ve inna ileyhi racuun, okuyup; şeytan sol ayağı dişi tarafı "Kur’an’a uygun olmayan tefsir ile çalışan“ gurupların, sağ ayağı oğlan tarafı "bidat ehli“ gurupların, eli ırkcıların bölücelerin şerrinden bütün sevdiklerini koruması için Allah’a sığınıp ‘onların kötülüğünü kendilerine çevirmesi için’ dua etmek. Özellikle hapşırıklar’da dikkat edip hemen, arkaya bu dua’yı yetiştirmek. Abdesi alırken Peygamber efendimizi "diş temizliği“ meshep imamını hatırlayıp kurulanırken, üç defa Kadir süresi okumak. Abdes’siz ayak’da ve dua’sız bir şey yememek! Bu usüller ile zihin arınır, manen fikren ve zahiren korunmanın şartları oluşur, ‘kalbin huzuruna zemin hazırlanır’... her an kalp zikir halin’de olur; - dua’ya aykırı - her türlü düşünce hal ve hareket ‘kalbe sıkıntı’ verir.

İslam dairesini tahrip edenlere karşı; manevi fikri ve fiziki üç halin 'içli dışlı' örtüşmesi ile verilmiş mücadele tarih’de yazılmamış; Üçler "Ruhaniyet“ hz İsa meşrepli, Yediler "Masumiyet“ hz Musa meşrepli, Dört direk "islamın içli dışlı dört ana göğdesi“ Kırklar "Teslimiyet“ hz İbrahim meşrepli halidir’... yani, alie ve çocuklar ile birlikte Allah(cc)a sığınmak. Bu hale karşı olarak şeytan yardımcı guruplarını ileri sürer; neden bize değil Allah(cc) sığınıyorsun’... diye, böylece manen fikren ve fiziken amansız çok çetin bir mücadele başlar. Bu insanların suskunluğu fikir. Sözü tefekkir. Bakışı ibrettir. Bu insanlar arzulayıcı şekil’de resme veya canlıya "harama“ bakamazlar. Bu insanlar yalan veya çirkin söz söyleyemez. Bu insanlar canlılara zararlı bir şey düşünemez. Bu insanların "her düşünce ve hareketi“ isalmın hakikatına uygun olarak irade altına alınmıştır. Bu insanlar Allah’ın ipine dizilmiş tesbihin taneleri gibidir’ler. Allah’ın selamıı üzerimize olsun. Hacı Bayazıt